Tradiční čínská medicína léčí příčinu nemoci,
nikoli její důsledek…

Stimulace akupunkturních bodů

Principem je stimulace individuálně sestavených akupunkturních bodů, ležících na akupunkturních drahách každého orgánu.

Bachovy květové esence

  Emoční postoj člověka na negativní myšlenku se změní, emoce již nebude tolik negativní a tím nebude negativně ovlivňovat organismus.

Fytoterapie

Fytoterapie neboli bylinná léčba je jednou z nejrozšířenějších léčebných metod využívaných v tradiční čínské medicíně.

Tradiční čínská medicína

Nelze pochybovat o tom, že tradiční čínská medicína je jednou z nejstarších léčebných metod na této planetě. Její kořeny jsou staré zhruba 5000 let. Proto je její předností dokonale propracovaný systém energetických drah v těle, funkce orgánů a jejich vzájemného působení, jelikož charakteristikou čínské medicíny je, že pohlíží na lidský organismus jako na celek.

Kdo jsem

Vždy jsem chtěla pracovat ve zdravotnictví a pomáhat lidem na jejich cestě k uzdravení se. Zvolila jsem právě tradiční čínskou medicínu, protože mě fascinuje její neuvěřitelně propracovaný systém, který vznikl již před 5000 lety.

Studium této medicíny mi ukázalo, jak je lidský organismus složitý, jak je vše propojené a každý proces, který se v těle odehrává, má automaticky vliv na zbytek organismu. Právě tento fakt bere čínská medicína v potaz,  přistupuje ke každému pacientovi individuálně a snaží se pochopit, jak funguje jeho tělo uvnitř a přijít na to proč má zrovna on daný zdravotní problém. To znamená, že tradiční čínská medicína se nesnaží potlačovat příznaky nemoci, ale léčit její příčinu tak, aby nemoc v budoucnu již nevznikala.

První úspěchy v léčbě mé rodiny mi ukázaly nejen že se touto medicínou dá opravdu pomoci, ale hlavně to, že v tom co dělám vidím smysl a úlevu lidí, kterým pomáhám

2013 – 2017

Škola Tradiční čínské medicíny TCM Institut – studium pěti dovedností ( bylinné směsi, akupunktura, masáže tuina, dietetika, cvičení qigong)

2014

Praxe v bylinkárně v Hluboké nad Vltavou ( TCM Bohemia )

2015

Seminář Bachovy květové esence I.

2016

Seminář Bachovy květové esence II.

2017

Terapeut na TCM Clinic v Praze , Národní 11

2018

Seminář čínské mykoterapie a fytoterapie- medicinální houby a byliny

2021

Omlazovací techniky obličeje akupunkturou