Bachovy květové esence

Každá myšlenka vzbudí emoci. Každá emoce začne působit svou informací a nábojem na naše buňky. Je dokázáno, že buňka se chová podle toho, jaká emoce na ni působí. Když jsou negativní myšlenky a následné emoce jen ojedinělými, nic zvláštního se nestane. Pokud jde ovšem o delší naladění, je tím náš systém již ovlivněn a může se projevit porucha jeho funkce. To je stav, který se zatím nedá změřit, ale my ho cítíme jako nepohodu. Pokud se již začneme cítit špatně, vznikají postupně další negativní emoce, které přinášejí rozladění a další negativní myšlenky. Jakmile tento proces běží delší dobu, může vést k poruchám na fyzické úrovni, tedy nemocem. Toto již klasická medicína dokáže detekovat.

Podáním vhodné Bachovy esence můžeme tento nezdravý cyklus přerušit a narušenou harmonii napravit. Emoční postoj člověka na negativní myšlenku se změní, emoce již nebude tolik negativní a tím nebude negativně ovlivňovat organismus.Je definováno 38 základních emocionálních stavů (smutek, pocit méněcennosti, deprese, žárlivost, nedostatek vůle, atd. ) a k nim přiřazených 38 odpovídajících esencí. Náš stav mohou ovlivnit pouze pozitivně. Bachovy esence není možné předávkovat. Nemají žádné nežádoucí vedlejší účinky. Jsou čistě přírodní léčbou, založenou na energetickém působení rostlin. Bachovy esence působí výhradně na emocionální úrovni