Stimulace akupunkturních bodů

Stimulace akupunkturních bodů je nedílnou součástí tradiční čínské medicíny. Principem je stimulace individuálních akupunkturních sestav.

Akupunkturní body jsou místa ležící na akupunkturních drahách (meridiánech) každého orgánu. Těchto bodů je několik set, ale využívá se nejčastěji 300 základních. Každý z nich má své specifické účinky, podle kterých sestavuje terapeut tzv. akupunkturní sestavu každému pacientovi.

Co se čínské medicíny týče, pokud vitální energie volně protéká našimi meridiány a naše orgány fungují v harmonii, naše těla zůstávají zdravá. To znamená, že pokud náš akupunkturní systém funguje jak má, i my jsme v pořádku a bez zdravotních problémů. Avšak vzhledem k nespočetnému množství příčin, jako je například stres nebo vztek, se může stát, že dojde jednak k přeplnění meridiánů nebo dokonce k jejich ucpání, či k blokování. Takováto blokáda může způsobit další problémy v průběhu dráhy a může se to přenést až na příslušný orgán, což v konečném důsledku ovlivní i naši mysl a přestáváme být zdraví.