V poradně

Tradiční čínská medicína využívá několika diagnostických metod k dosažení maximální přesnosti pro stanovení diagnózy a následně určení nejvhodnějších léčebných metod k vyléčení daného pacienta. V této medicíně se VYUŽÍVÁ PĚTI VELMI DŮKLADNÝCH DIAGNOSTICKÝCH POSTUPŮ.

 • 1. Pozorování

  Prvním je POZOROVÁNÍ, kde budu hodnotit stav pleti, celkový stav pacienta, tělesnou konstituci, pohyb a chování atd.

 • 2. Naslouchání

  Druhým postupem je NASLOUCHÁNÍ, kdy během rozhovoru vnímám například sílu či hloubku Vašeho hlasu.

 • 3. Dotazování

  Třetím a nejrozsáhlejším postupem je DOTAZOVÁNÍ, při kterém využívám systému deseti otázek neboli deseti okruhů, při kterých zjišťuji zdravotní stav pacienta. Zde klientovi pokládám spoustu otázek ohledně každé části jeho těla, bolestí, pocení, vnímání tepla a chladu, stolice a močení, jídla, u žen podrobně na menstruaci a mnoho jiných, na první pohled někdy i neobvyklých otázek.

 • 4. vyšetření pulzu

  Po dotazování následuje VYŠETŘENÍ PULZU, při kterém vnímám pacientův pulz na každé ruce ve třech úrovních, což také pomůže v upřesnění diagnózy. Zde se neměří jen rychlost (počet pulzů za minutu), ale i síla, rytmus, pravidelnost, hloubka uloženého pulsu a jiné.

 • 5. Diagnostika jazyka

  Posledním vyšetřením je DIAGNOSTIKA JAZYKA, kde hodnotím barvu, tvar, pohyblivost a útvary na jazyku, rozložení a kvalitu povlaku. Tato metoda slouží především jako potvrzující vyšetření.

Na základně této vstupní diagnostiky si vytvořím tzv. obraz onemocnění, který není totožný s diagnózou západní medicíny, jelikož čínská medicíny má svoji vlastní. Někdy je nalezení obrazu onemocnění relativně snadnou záležitostí. Jindy (a to ve většině případů), když se prolíná několik obrazů onemocnění dohromady, jde o složitou diagnostiku, nad kterou musí praktik ještě přemýšlet i po odchodu klienta.

První návštěva

Při první návštěvě proběhne vstupní pohovor na základě výše zmiňovaných pěti diagnostických postupů, který trvá obvykle kolem 60 – 90 minut.

V den každé návštěvy si nečistěte povlak jazyka, neboť je jeho pozorování součást diagnostiky

Ženy žádám o upozornění na možné těhotenství při každé návštěvě.

Potřbuji znát seznam dlouhodobě užívaných léků.

Veškerá doporučení jsou brána jako doplňková, nikoliv nahrazující dosavadní léčbu, či péči obvodního či jiného lékaře.